Quy cách in:
Kích thước:
Gấp tai:
Loại in:
Số mặt:
Chất liệu:
Gia công:
Cấn cắt:
Cán màng:
Thời gian:
Số lượng:
Bảng giá
Đơn giá: 0
Khuyến mãi: 0
Thành tiền: 0
Tải lên file thiết kế:
Ghi chú
Lưu Ý:
    Liên hệ nhanh