Quy cách in:
Chiều dài(mm):
Chiều rộng(mm):
Số Lượng(con):
Loại decal:
Cán màng:
so_to_in:
cat_mot_to:
sl_0_1:
sl_1_2:
sl_3_10:
sl_11_20:
sl_21_30:
sl_31_40:
sl_41_50:
sl_51_100:
sl_101_200:
sl_201_300:
sl_301_400:
sl_401_500:
sl_501_600:
sl_601_700:
sl_701_800:
sl_801_900:
sl_901_1000:
sl_1001_n:
Bảng giá
Đơn giá: 0
Khuyến mãi: 0
Thành tiền: 0
Tải lên file thiết kế:
Ghi chú
Lưu Ý:
    Liên hệ nhanh