Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu, chữ kí không?

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông tin, dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiên điện tử. Hóa đơn điện tử được khởi tạo, xử lý trên hệ thống máy tính của hệ thống tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?

Hóa đơn điện tử có cần chữ lý và đóng dấu của người mua, người bán hàng không. Đó là câu hỏi mà nhiều doanh nghiệp vẫn đang vướng mắc trong việc áp dụng vào hoạt động sản xuất và kinh doanh. Để làm sáng tỏ vấn đề này In Nam Mỹ sẽ đưa ra các căn cứ pháp lý để trả lời giúp các doanh nghiệp và các bạn làm công tác kế toán hiểu rõ hơn về điều này.

Căn cứ theo khoản 2 điều 5 thông tư 119/2014/TT-BCT:

 • Tổ chức kính doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: Hóa đơn điện tử; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in thwo hướng dẫn tại thông tư này.
 • Trong trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “ đơn vị tính”
 • Như vậy hóa đơn điện tử không cần phải đóng dấu của người bán và chữ kí người mua nếu doanh nghiệp đủ điều kiện tự in hóa đơn.

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu, chữ kí không

Theo công văn 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 của bộ tài chính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cụ thể như sau:

 • Tại khoản 2 điều 1 nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của chính phủ sửa đổi khoản 5 điều 5 nghị định số 51/2010/nd-cp ngày 14/5/2010 của chính phủ quy định:
 • Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau, Nhà nước khuyến khích hình thành hóa đơn điện tử”
 • Tại điểm E khoản 1 cà khoản 2 điều 6 thông tư số 32/2011/tt-btc NGÀY 14/03/2011 của bộ tài chính hướng dẫn nội dung của HĐĐT:

Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:

Chữ kí điện tử theo quy định của pháp luật của người bán, ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện hướng dẫn riêng của bộ tài chính.

Căn cứ các quy định nêu trên:

 • Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán
 • Hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữu người bán với người mua như:
 • Hợp đồng kinh tế
 • Phiếu xuất kho
 • Biên bản giao nhận hàng hóa
 • Biên nhận thanh toán
 • Phiếu thu

Thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

Bộ tài chính giao cụ thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp để hướng dẫn việc miễn tiêu thức chữ kí điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử.

Dịch vụ hóa đơn điện tử tại Thanh Hóa

Ngoài ra theo khoản 3 điều 4 thông tư 39/2014/TT-BCT ngày 31/3/2014

Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn có đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 điều này:

 • Hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh, siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ kí người mua.
 • Đối với tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ kí của người bán, dấu của người bán, tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ kí người mua.
 • Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kính doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp. Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “ dấu của người bán”.

Như vậy người mua không phải bắt buộc Ký số vào hoá đơn điện tử cũng như không bắt buộc phải có dấu của người bán trên hoá đơn điện tử trừ trường hợp hoá đơn điện tử chuyển đổi sang hoá đơn giấy bắt buộc phải có chữ ký và đóng dấu của người bán.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Bạn đang muốn sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử uy tín tại Thanh Hóa và biết thêm nhiều vấn đề về hóa đơn điện tử. Hãy đến ngay với In Nam Mỹ hoặc gửi thông tin qua Email. Chúng tôi sẽ nhanh chóng báo giá, hỗ trợ ngay.

 • Địa chỉ: 48 Minh Khai, Phường Ba Đình, TP.Thanh Hoá.
 • Điện thoại: 0237.866.8888.
 • Bộ phận kinh doanh tư vấn, hỗ trợ đặt hàng:  Ms. Nhàn: 0948.043.368 – Ms. Tú: 0946.196.363 – Ms. Minh: 0949.129.368
 • Bộ phận kế toán, sản xuất: 02373757070.

In Nam Mỹ – địa chỉ cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử uy tín tại Thanh Hóa

 

0 Bình luận